strona główna ubezpieczenia mienia
Brak zainstalowanej wtyczki FLASH.
Aby pobrać najnowszą wersję Adobe Flash Player kliknij link: Pobierz wtyczkę
Ubezpieczenie mienia Gniezno
Ubezpieczenie mienia - rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes ubezpieczeniowy związany z dobrami materialnymi oraz z prawami albo zobowiązaniami majątkowymi. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być budynki i budowle w stadium użytkowania lub budowy oraz lokale mieszkalne. Ochroną asekuracyjną objęte są jedynie elementy stałe tj. konstrukcja materiałowa dachu, ścian, stropów oraz podstawowe wyposażenie instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne itp.). Zakres odpowiedzialności - w zależności od towarzystwa i wariantu polisy - obejmuje również: wanny, piece, hydrofory, tynki, powłoki malarskie oraz meble wbudowane.

Suma ubezpieczenia

Określasz ją wraz z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego. Zależna jest ona z reguły od faktycznej wartości ubezpieczanych przedmiotów. Niektóre towarzystwa wysokość sumy ubezpieczenia uzależniają od dodatkowych zabezpieczeń (np. kraty, system alarmowy). Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości rzeczywistej budynku, pomniejszonej o stopień zużycia (amortyzację). Niektóre firmy (na życzenie klienta) przy niewielkim stopniu zużycia budynku dają możliwość podniesienia sumy ubezpieczenia do kwoty odpowiadającej wartości nowego. Suma ubezpieczenia mienia ruchomego także powinna odpowiadać jego rzeczywistej wartości - należy określić ją oddzielnie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i oddzielnie do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.
telefon: +48 512 690 000
fax: +48 61 610 15 14
e-mail:
biuro@ubezpieczenia.gniezno.pl
Asesoria Ubezpieczenia Gniezno - ofertujemy ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia ochrony prawnej
strona główna | czym jest ubezpieczenie | oferta | ubezpieczenia mienia | komunikacyjne | na życie | ochrony prawnej | partnerzy | kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
|Polityka Prywatności|